Strojní stretchové fólie

Rozměry: šířka role 100 až 500 mm, tl. fólie 12 – 30 my
Váha rolí činí až 16,6 kg, pracovní průtažnost 150-220%, pro speciální stroje 300-350% Jiné než uvedené standardní rozměry lze zajistit na objednávku.