Ruční stretchové fólie

Rozměry: šířky rolí 100, 125, 250, 450, 500 mm, tl. fólie 17 – 23 my
Váha rolí se pohybuje od 1,5 do 3 kg pro ruční ovíjení především zboží uloženého na paletě. Fólie v šířce 100 mm, tzv. granát, se používá k přímému balení zboží, svazkování nebo skupinovému balení menších obalů. K ulehčení práce jsou k dispozici plastové a kovové odvíječe.